Banenafspraak: einde onderscheid markt en overheid?

Begin oktober vroeg de Tweede Kamer aan de staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark om in de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Overheden hebben problemen om aan de aantallen te voldoen die volgens de banenafspraak gelden.

Bij schoonmaakbedrijven en cateraars werken veel mensen met een arbeidsbeperking. Deze tellen wel mee voor het bedrijfsleven maar niet voor de overheid, omdat zij dit soort diensten inkoopt. Andere regelgeving kan verandering brengen in deze discrepantie.

Reactie Van Ark

Van Arks reactie hierop: “Alles wat ik doe is gericht op het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het moet eenvoudiger zodat meer mensen kans krijgen op werk. Dat is hard nodig, want de helft van de mensen heeft nog geen baan.”

Twee voorwaarden

Zij hanteert hierbij twee uitdrukkelijke voorwaarden:

  • De 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking móeten er komen. Daar verandert helemaal niets aan.
  • De overheid blijft aan de lat staan voor haar aandeel.

Plan voor vereenvoudiging

Over het tweede punt: “Als ik kijk naar hoe de overheid het de afgelopen jaren heeft gedaan, moet zij dus nog enorm aan de bak.” In november komt Van Ark in het kader van het breed offensief met een verdere uitwerking van vereenvoudiging en verbetering van de banenafspraak, de Wajong en loonkostensubsidie. Zij benadrukt dat de overheid niet ontslagen wordt van haar plicht om te voldoen aan de banenafspraak.