Banenafspraak

Banenafspraak

Het is geen geheim: mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Wanneer zij meer kansen krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een meer ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Daarom hebben het kabinet en sociale partners de banenafspraak gemaakt: het realiseren van extra banen bij reguliere werkgevers voor mensen met een beperking.

Banenafspraak: 125.000 banen extra

Met deze zogeheten banenafspraak wordt de Participatiewet extra ondersteund. Het gaat om 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026 bij reguliere werkgevers ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013. Hiervan moeten 100.000 in de marktsector en 25.000 in de overheidssector worden gerealiseerd. Deze aantallen zijn verdeeld over de jaren, zie tabel (x 1000):

Banenafspraak201520162017201820192020202120222023202420252026stuc
Overheid3.06.510,012,515,017,520,022,525,025,025,025,025,0
Markt6.014.023,031,040,050,060,070,080,090,0100,0100,0100,0
Totaal9.020,533,043,555,067,580,092,5105,0115,0125,0125,0125,0

Als één baan wordt geteld een baan van 25,5 verloonde uren per week. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee. Alle werkgevers, groot en klein, kunnen de extra banen realiseren.

Niet bovenop de bestaande formatie

Werkgevers hoeven deze banen niet bovenop de bestaande formatie te creëren. Het sociaal akkoord spreekt namelijk van extra banen, in de betekenis van extra plaatsingen van mensen uit de doelgroep. Het doel is om meer mensen uit de doelgroep te plaatsen op de beschikbare banen. Mensen uit de doelgroep kunnen dus ook terecht op plekken die openvallen door natuurlijk verloop van mensen zonder arbeidsbeperking.

Jobcarving en functiecreatie

Ook is het mogelijk om via jobcarving functies aan te passen aan de mogelijkheden van werknemers uit de doelgroep. Een andere optie is functiecreatie: bestaande taken in een organisatie die meerdere personen uitvoeren, in één functie onder te brengen die iemand uit de doelgroep kan vervullen.

Wie behoren er tot de doelgroep van de banenafspraak?

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie.
  • Wajongers met arbeidsvermogen.
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

 

Twijfelt u of iemand onder de doelgroep van de banenafspraak valt?
Voor volledig inzicht in uw personeelssituatie: doe de QuotumScan

Krijgt u te maken met de quotumheffing?

Human Capital Scan heeft experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag om meer informatie of advies: ga naar Contact

U wilt direct contact met specialist van ons

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000