Doelgroepregister

Doelgroepregister

Soms is het lastig om vooraf zeker te weten of een bepaalde werknemer behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Daarom heeft UWV een doelgroepregister beschikbaar gesteld. Dit register kunnen werkgevers raadplegen om te zien of een persoon daadwerkelijk onder een van de doelgroepen valt.

Staan uw werknemers in het doelgroepregister?

Een werkgever kan met behulp van een burgerservicenummer nagaan of een (potentiële) werknemer in het register is opgenomen. Ook kunnen werkgevers bij UWV op basis van het loonheffingennummer nagaan of zij al mensen in dienst hebben die tot de doelgroep behoren.

U komt bij het register door in te loggen op het werkgeversportaal van UWV. UWV heeft ook een handige infographic over het gebruik ervan: naar de infographic

Nieuwe kandidaten? Werkgeversservicepunt!

U kunt via het doelgroepregister niet op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor een vacature. Hiervoor kunt u het beste terecht bij het Werkgeversservicepunt in uw regio.

Weten of u actie moet ondernemen?

Het kan goed zijn dat zich onder uw medewerkers al een aantal ‘doelgroepers’ bevinden. Met onze quotumscan worden deze medewerkers in kaart gebracht. Onze adviseurs kunnen ook de prognose berekenen van het toekomstige quotumpercentage.

Human Capital Scan heeft experts in dienst op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000