Quotumwet

De Quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totale aantal gerealiseerde banen wordt gemeten. Als het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, blijft de quotumregeling of ‘quotumheffing arbeidsbeperkten’ geactiveerd.

Meer over de Quotumwet en de quotumheffing:

h

Quotumwet

De Quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totale aantal gerealiseerde banen wordt gemeten. Als het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of ‘quotumheffing arbeidsbeperkten’ geactiveerd. Dit gebeurt wellicht medio 2018.

Lees meer
h

Quotumregeling

Er is veel commitment om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, ook bij de overheidswerkgevers die bezig zijn met een inhaalslag. De praktijk wijst echter uit dat zij meer tijd nodig hebben. Medio 2018 wordt duidelijk of de quotumregeling van kracht wordt.

Lees meer
h

Quotumscan

Weet u hoeveel mensen nu al in uw organisatie werkzaam zijn die onder de banenafspraak vallen? Met de Quotumscan worden uw medewerkers in kaart gebracht. Ook berekenen onze adviseurs de prognose van het toekomstige quotumpercentage.

Lees meer