Quotumregeling

Er is veel commitment om een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen, ook bij de werkgevers die bezig zijn met een inhaalslag. De praktijk wijst echter uit dat zij meer tijd nodig hebben. Het kabinet wil hieraan tegemoetkomen, al is de quotumregeling vanaf 1 januari 2018 actief.

Toch geen quotumregeling?

Er is namelijk besloten dat een eenmaal aangezet quotum ook weer moet kunnen worden gedeactiveerd. Dit als in een later jaar het aantal banen alsnog volgens afspraak is toegenomen. Is dit inderdaad het geval, dan kan de quotumregeling worden gedeactiveerd via een spoedwet.

Beslismoment: juli 2018

In juli 2019 is duidelijk geworden dat de sector overheid het afgesproken aantal banen over 2018 niet heeft gehaald. Dit bleek uit de resultaten van de zogeheten vier-meting die toen beschikbaar kwamen. De quotumregeling die van kracht werd vanaf 1 januari 2018, is daarom nog steeds actief.

Bonus voor quotumregeling in 2020

De huidige vormgeving van de Quotumwet staat op het punt te veranderen. Voor nu wordt de quotumheffing tot uiterlijk 2022 uitgesteld. Via de monitor voor de quotumregeling wordt nog wel vastgesteld of de werkgevers hebben voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019. Of zij uit de sector overheid of de markt komen, is overigens niet meer van belang (besluit van juli 2019). Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2020.

Heeft een werkgever niet voldaan aan dit quotumpercentage, dan kan er een ‘inclusiviteitsopslag’ volgen. Als positieve prikkel om actief banen voor de kwetsbaardere doelgroep te maken, komt er mogelijk een bonus tot wel €5.000 per werknemer. Daarom blijft het van belang uw quotumpercentage te weten.

De komende jaren krijgen werkgevers de nodige tijd en motivatie om voortvarend aan de slag te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Krijg inzicht met de Quotumscan.

Weet uw quotumpercentage

Human Capital Scan heeft experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000