Uitslag viermeting

Resultaten banenafspraak 2018: bedrijven halen doel ruim, sector overheid schiet tekort

De uitslag in een oogopslag

Sinds 2015 wordt er jaarlijks een meting gedaan om te peilen hoeveel banen voor arbeidsbeperkten er zijn in Nederland ten opzichte van de nulmeting uit 2012. Afgelopen maand zijn van de resultaten van de viermeting is gepubliceerd. Hieruit is gebleken dat de sector markt 44.017 extra banen toegevoegd heeft, 13.017 meer dan het beoogde doel. Helaas hebben overheidsinstellingen met 7.940 de doelstelling van 12.500 niet gehaald. Wel betekent de uitslag dat in 2018 het doel van 43.500 banen ruim gehaald is.

Vereenvoudiging Wet banenafspraak onderweg

Naast de resultaten van de viermeting is ook een voorstel gepubliceerd om het onderscheid tussen de sectoren op te heffen. Hiermee zou het originele doel van de Wet banenafspraak nog steeds staan, zonder één van de sectoren te straffen voor het niet halen van de quotumregeling. Want, zo stelt Van Ark, het gaat om het creëren van banen voor arbeidsbeperkten in het algemeen, niet per sector.