Voor- en nadelen Participatiewet

De Participatiewet en bijbehorende afspraken wordt door velen gezien als een flinke verbetering van eerdere, veelal versnipperde wetgeving. Toch zitten er ook minder handige kanten aan, vinden anderen. Hieronder vindt u een aantal voor- en nadelen op een rij.

Voordelen Participatiewet

  • Veel zaken worden overzichtelijker door de invoering van wetgeving als de Participatiewet, Quotumwet en de banenafspraak.
  • Meer duidelijkheid in wat een persoon uit een van de doelgroepen precies nodig heeft om goed te kunnen werken.
  • De zorg voor deze mensen meer bij de gemeente wordt gelegd: hulp is voor hen dichter bij huis.
  • Meer nieuwe ingevulde banen
  • Meer mensen die een bijdrage leveren aan de participatiemaatschappij
  • Financiële voordelen voor werkgevers wanneer die mensen uit de doelgroep in dienst nemen
  • Meer aandacht voor gezonde re-integratie in Nederland.

Nadelen Participatiewet

  • Voor sommige werkgevers is het lastig om te bepalen of er geschikte functies zijn voor de doelgroep binnen hun organisatie.
  • Het idee bestaat dat het veel extra tijd, geld en/of moeite kan kosten om werkplekken voor arbeidsbeperkten te creëren.
  • Wanneer een werkgever niet voldoet aan het quotumpercentage, dan kan deze te maken krijgen met een quotumheffing: een boete van € 5.000,- per niet-ingevulde baan.

Expertise en oplossingen

Werkgevers kunnen diverse regelingen inzetten, zoals de oude no-risk polis, en mogelijk ook de mobiliteitsbonus en/of de loonkostensubsidie.

Human Capital Scan heeft experts op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag om meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000