Doel Participatiewet

Participatiewet

De gedachte achter de Participatiewet is ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig’. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Alle mensen doen dan volwaardig mee aan de arbeidssamenleving. Dit betekent dat zij een betaalde baan hebben, zich kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en/of op andere manieren maatschappelijk actief zijn.

Gemeentelijk beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Iedere gemeente krijgt de ruimte om zelf een beleid uit te stippelen. Ze beschikken over (hulp)middelen om de re-integratie van arbeidsbeperkten te vergemakkelijken. Voorbeelden zijn het verstrekken van loonkostensubsidies of no-risk polissen.

3 wetten=1 Participatiewet

De Participatiewet voegde de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB) samen. Hierdoor is er nu één regeling voor de doelgroepen die eerder onder deze drie wetten vielen. Jongeren vallen alleen onder de nieuwe Wajong wanneer zij volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Op welke doelgroepen is de wet van toepassing?

Hoeveel extra banen?

Tegelijk met de Participatiewet is ook de Wet banenafspraak gemaakt. De centrale doelstelling van de banenafspraak is het creëren van 125.000 nieuwe banen, ten opzichte van begin 2013. Hiervan moet het bedrijfsleven 100.000 banen realiseren in 2026, en de overheid de overige 25.000, in 2024. Omdat 2026 nog ver weg is, zijn er per jaar subdoelen geformuleerd, zie tabel (x 1000):

Banenafspraak201520162017201820192020202120222023202420252026stuc
Overheid3.06.510,012,515,017,520,022,525,025,025,025,025,0
Markt6.014.023,031,040,050,060,070,080,090,0100,0100,0100,0
Totaal9.020,533,043,555,067,580,092,5105,0115,0125,0125,0125,0

In de zomer van 2017 werd duidelijk dat de overheid in 2016 niet het verplichte aantal van 6500 banen had gerealiseerd: het waren er slechts 3.597. Werkgevers in de private sector hebben de doelstelling van 14.000 banen in 2016 wel ruimschoots gehaald: zij realiseerden 18.957. In juli 2018 bleek dat de overheid ook over 2017 haar quotum niet had gehaald: zie quotumregeling

Quotum niet gehaald: quotumheffing

De afspraak hierover was dat in dit geval de Quotumwet in werking zou treden, vanaf 1 januari 2018. Deze legt een zogeheten quotumheffing op: een boete aan iedere werkgever met meer dan 25 mensen in dienst, die niet een vastgesteld percentage aan werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst heeft. Weet hoe het zit: doe de Quotumscan!

Krijgt u te maken met de quotumheffing?

Human Capital Scan heeft experts in dienst op het terrein van de Quotumwet. Zij helpen u graag verder!
Vraag meer informatie of advies aan een van onze specialisten:

Yoeri Weekhout
yoeri.weekhout@hcscan.nl
(088) 1810000