Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de wetgeving Participatiewet. Rondom deze wet zijn diverse regelingen en afspraken gemaakt. Deze hebben stuk voor stuk rechtstreeks invloed op uw organisatie. Kent u ze allemaal?

 

De belangrijkste wetten en afspraken:

h

Participatiewet

De gedachte achter de Participatiewet is ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig’. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Dit betekent dat zij een betaalde baan hebben, kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en/of op andere manieren maatschappelijk actief zijn.

Lees meer
h

Quotumheffing

De Quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totale aantal gerealiseerde banen wordt gemeten. Als het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of ‘quotumheffing arbeidsbeperkten’ geactiveerd.

Lees meer
h

Banenafspraak

Het is geen geheim: mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan de slag. Daarom hebben het kabinet en sociale partners samen afspraken gemaakt om extra banen te realiseren bij reguliere werkgevers voor mensen met een beperking. Zo ontstaat een ‘inclusieve arbeidsmarkt’.

Lees meer
h

Doelgroepregister

Soms is het lastig om vooraf zeker te weten of een bepaalde werknemer behoort tot de doelgroep van de banenafspraak. Daarom heeft UWV een doelgroepregister beschikbaar gesteld. Dit register kunnen werkgevers raadplegen om te zien of een persoon daadwerkelijk onder de doelgroep van de banenafspraak valt.

Lees meer